En Güzel 40 Hadis

12 Mart 2013 Salı1-(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
2-Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir.
3- Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
4-Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü'min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
5-Müslüman, müslümanın dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeyi terk eden kişidir.
6-Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
7-Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez; onu düşmana teslim etmez. Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamette onun bir sıkıntısını giderir. Kim de bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamette onun bir ayıbını örter.
8-(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
9-İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi (gerçek manada) sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.
10-Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
11-Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah’a ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.
12-İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
13-Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.
14-İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
15-Birbirinize karşı kötü duygular beslemeyiniz. Birbirinizi çekememezlik yapmayınız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir müslümanın diğer müslüman kardeşine üş günden fazla dargın durması helal değildir.
16-Güçlü kimse güreşte güçlü olan değil, kızgınlık anında kendisine hakim olandır.
17-İnsan, dostunun yaşayış tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost edineceği kişiye dikkat etsin!
18-Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir.
19-İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen  Allah’a da şükredemez.
20-İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.
21-İki özellik vardır ki bir müminde asla bulunmaz: Cimrilik ve kötü ahlâk. Cimri kimse Allah’tan uzaktır; cennetten uzaktır; insanlardan uzaktır; cehenneme yakındır.
22-Her işittiğini söylemek, kişiye yalan olarak yeter.
23-Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.
24-Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz
25-Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
26-Cennet, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle; cehennem ise nefsin arzuladığı şeylerle çevrilmiştir.
27-Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
28-Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse, o lânet kendine döner.
29-Gecenin ortasında iki rekat namaz, hatalara keffarettir (günahları örter.)
30-Kişinin boş işlerle uğraşmaması onun ahlakının güzelliğindendir.
31-Dünyanın, Allah (c.c.)’ın yanında, sivrisineğin kanadı kadar bir değeri yoktur.
32-Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun
33-Cömert; Allah’a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, cehenneme uzak olandır. Cimri; Allah’a uzak, insanlara uzak, cennete uzak, cehenneme yakın olandır.
34-Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi,  o günahı işlemedikçe ölmez
35- Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini iyi bil! 1- İhtiyarlık gelmeden, gençliğin, 2- Hastalık gelmeden, sıhhatin, 3- Fakirlik gelmeden, zenginliğin,4- Ölüm gelmeden, hayatın,5- Meşgul olmadan boş zamanın kıymetini bil.
36-Kim bana bir salavat okursa Allah da ona on rahmet ve ikramda bulunur.
37-(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
38-Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder
39-Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler, sözünde durmaz, emânete hıyânet eder.
40-Namaz, dinin direğidir.

0 yorum: