8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

31 Ekim 2012 Çarşamba

8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 8
ÜNİTE :
KAZA VE KADER 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
2.1. Fiziksel Yasalar
2.2. Biyolojik Yasalar
2.3. Toplumsal Yasalar
3. İnsan İradesi ve Kader
3.1. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
3.2. İnsanın Çabası:Emek veRızık
3.3. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
4. Allah'a Güvenmek (Tevekkül)
5. Ayete'l-Kürsi ve Anlamı

SINIF : 8
ÜNİTE : ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
1. İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
2. İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
3. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
3.1. Zekât Nedir?
3.2. Zekâtı Kimler Verir?
3.3. Zekât Nelerden Verilir?
3.4. Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz?
4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
5. Zekât ve Sadaka Verecek Duruma Gelmeye Çalışmalıyız
6. Yardımlaşma Kurumlarımız
7. Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
8. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
9. Haccın İnsan Davranışlar Üzerindeki Etkisi
10. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

SINIF : 8
ÜNİTE : HZ. MUHAMMED'İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
1. Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
2. Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
3. Hz. Muhammed Hoşgörülüydü
4. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
5. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
6. Hz. Muhammed Merhametli ve Affediciydi
7. Hz. Muhammed Çalışmayı ve Yardımlaşmayı Severdi
8. Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
9. Hz. Muhammed Zamanı İyi Değerlendirirdi
10. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
11. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

SINIF : 8
ÜNİTE : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
1. Din ve Din Anlayışı
2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
2.1. İnsan Unsuru
2.2. Toplumsal Değişim
3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
3.1. İnançla İlgili Yorumlar
3.2. Fıkhi Yorumlar
3.3. Tasavvufi Yorumlar
4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
5. Dinde Zorlama Yoktur

SINIF : 8
ÜNİTE : DİN VE GÜZEL AHLAK
1. Din Güzel Ahlaklı Olmama Nasıl Katkı Sağlar?
2. İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
2.1. Doğruluk
2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)
2.3.Emaneti Korumak
2.4. Adaletli Olmak
2.5. Kardeşlik
2.6. Hoşgörü ve Bağışlama
2.7. Alçakgönüllülük (Tevazu)
2.8. Sözünde Durmak
2.9. Görgülü Olmak
2.10. İnsanlara İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek
2.11. Savurganlıktan Kaçınmak
  

SINIF : 8
ÜNİTE : DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
2. Niçin Birden Çok Din Vardır?
3. Günümüzde Yaşayan Büyük Dinleri Tanıyalım
3.1. Hinduizm ve Budizm
3.2. Yahudilik
3.3. Hristiyanlık
3.4. İslam
4. Dinlerin ve İslam'ın Evrensel Öğütleri
4.1. Doğruluk
4.2. Temizlik
4.3. İyilik ve Yardımseverlik
4.4. Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
4.5. Hayvanlara İyi Davranmak
4.6. Çevreyi Korumak
4.7. Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
4.8. Başkalarına Zarar Vermemek
4.8.1. Öldürmemek
4.8.2. Hırsızlık Yapmamak
4.8.3. Yalancı Şahitlik Yapmamak
5. Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak


7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 7
ÜNİTE : MELEK VE AHİRET İNANCI
1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
4. Kur'an'a Göre Şeytan
4.1. Şeytan Kötülüğün Simgesidir
4.2. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri
5. Ahirete İman
6. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
7. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
8. Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
9. Nas Suresi ve Anlamı

SINIF : 7
ÜNİTE : RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
1. Ramazan Ayı ve Önemi
2. Oruç Nedir?
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
3.1. Sahur, İmsak ve İftar
3.2. Mukabele
3.3. Teravih namazı
3.4. Fitre
4. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
5. Orucu Bozan Durumlar
6. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıklar
7. Ramazan Bayramı Sevinci
8. Maun Suresi ve Anlamı

SINIF : 7
ÜNİTE : BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed'in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur'an'ı Açıklayıcıdır
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

SINIF : 7
ÜNİTE : KUR'AN'DA AKIL VE BİLGİ
1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir
4. Kur'an'da Bilgi Edinme Yollar
5. Bilgi Taassubu Önler

 
SINIF : 7
ÜNİTE :İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
1. Alkollü İçki İçmek
2. Uyuşturucu Kullanmak
3. Kumar Oynamak
4. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
5. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
6. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

SINIF : 7
ÜNİTE : KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
  Hz. Muhammed (SAV)'in 24 saati

Hz. Muhammed (SAV) bir gününü nasıl geçirirdi. Hz. Muhammedin rytin yaptığı işler aile hayatı insanlarla ilişkisini anlatan hz. Muhammed sav in 24 saatini anlatıyor.

6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 6
ÜNİTE : PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. Peygamber ve Peygamberlere İman
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
1.2.1. Doğru Olmak
1.2.2. Güvenilir Olmak
1.2.3. Akıllı ve Zeki Olmak
1.2.4. Günah İşlemekten Kaçınmak
1.2.5. Allah'tan Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek
1.3. Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler
1.4. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
2.1. Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
2.2. İlahî Kitaplar
2.2.1. Tevrat
2.2.2. Zebur
2.2.3. İncil
2.2.4. Kur'an
3. Asr suresi ve Anlamı

SINIF : 6
ÜNİTE : NAMAZ İBADETİ
1. Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
2. Namazın Şartlar
2.1. Namaza Hazırlık Şartlar
2.1.1. Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
2.1.2. Namaza Hazırlığın Diğer Şartlar
2.2. Namazın Kılınış Şartlar
3. Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
4. Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
5. Cemaatle Namaz
6. Cuma Namazı
7. Teravih Namazı
8. Bayram Namazı
9. Cenaze Namazı
10.Namazı Bozan Durumlar
11. Namazın İnsana Kazandırdıkları
12. Kunut Duaları ve Anlamı


SINIF : 6
ÜNİTE : SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1 .Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi
1.1. İlk Vahiy: Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku!
1.2. Yakın Çevreye Çağrı
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1.4. Hicret Olayı
2. Hz. Muhammed'in Çağrısı: Medine Dönemi
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2.3. Toplumsal Barışın Kurulması
3. Hudeybiye Antlaşması ve Mekke'nin Fethi
4. Veda Hutbesi
5. Hz. Muhammed'in Vefatı
6. Nasr Suresi ve Anlamı

SINIF : 6
ÜNİTE : KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an
2. Kur'an'ın Açıklayıcılığı ve Yol Göstericiliği
2.1. Kur'an'da, İnsan-Allah İlişkisi
2.2. Kur'an'da, İnsanın- İnsanla İlişkisi
2.3. Kur'an'da, İnsanın- Evrenle İlişkisi
2.4. Kur'an'da, Allah-Evren İlişkisi
3. Kur'an İyiye ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır

SINIF : 6
ÜNİTE : İSLAM'IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ DAVRANIŞLAR
1.Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
2. Gıybet ve İftira
3. Hırsızlık
4. Kıskançlık (Haset)
5. Alay Etmek
6. Büyüklenmek (Kibir)
7. Kötü Zanda Bulunmak
8. Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
9. Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
10. Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
11. Felak Suresi ve Anlamı

SINIF : 6
ÜNİTE : İSLAMİYET VE TÜRKLER 1. Türklerin Müslüman Oluşu
2. Türkler Arasında İslam'ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
2.1.EbuHanife
2.2. İmam Maturidî
2.3. Ahmet Yesevî
2.4. Yunus Emre
2.5. Ahi Evran
2.6. Hacı Bektaş Veli
2.7. Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
3. Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
4. Türklerin Bilime Katkıları
5. Türklerde Peygamber ve Ehlibeyt Sevgisi

5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 5
ÜNİTE : ALLAH İNANCI
1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır
2. Evrende Bir Düzen Vardır
3. Allah Vardır ve Birdir
4. Her Şeyi Yaratan Allah'tır
5. Allah'ın eşi ve Benzeri Yoktur
6. Allah Her Şeyi İşitir, Bilir ve uorur
7. Allah ’ın Her Şeye Gücü Yeter
8. Allah Bizimle Beraberdir
9. Çalışırım, Allah'ın Yardımına Güvenirim ve Başarırım 10. İhlas Suresi ve Anlamı

SINIF : 5
ÜNİTE : İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
1. İbadet Nedir?
2. İbadetlerle İlgili Kavramları Öğreniyoruz (Farz, Vacip, Sünnet)
3. Niçin İbadet Edilir?
4. Başlıca İbadetler
5. Camiyi Tanıyalım
6. Dua
6.1. Niçin Dua Edilir?
6.2. Nasıl Dua Edilir?
6.3. Dua İbadetin Özüdür
6.4. Kur an dan ve Hz. Peygamberden Dua Örnekleri
7. Güzel İş ve Güzel Davranış: Salih Amel
8. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir
9. Rabbena Duaları ve Anlamı
SINIF : 5
ÜNİTE : HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
1. Hz. Muhammed'in Evliliği ve Çocukları
2. Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları
2.1. Hz.Muhammed Aile Bireylerini Sever ve ARalarında Ayırım Yapmazdı
2.2. Hz. Muhammed Aile Bireylerine Danışır ve Görüşlerine Değer Verirdi
2.3. Hz. Muhammed Akrabayı Ziyaret Ederdi
3. Hz. Muhammed'in Ailesinin Örnek Davranışları
3.1. Hz. Muhammed'in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı
3.2. Hz. Muhammed'in Ailesinde Misafire Cömert Davranılırdı
3.3. Hz. Muhammed'in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı
3.4. Hz. Muhammed'in Ailesinde Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi
3.5. Hz. Muhammed'in Ailesinde Öksüzler ve Yoksullar Gözetilirdi
4. Salavat Duaları ve Anlamı

SINIF : 5
ÜNİTE : KUR'AN'DA KISSALAR
1. Kıssa nedir?
2. Kur'an Kıssalarının Amacı
3. Kur'an'da Peygamber Kıssaları
3.1. Allah'ı Arayan İnsan: Hz. İbrahim
3.2. Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz. Yusuf
3.3. Sabır Örneği: Hz. Eyyup
3.4. Bilge İnsan: Hz. Lokman
4. Fil Suresi ve Anlamı

SINIF : 5
ÜNİTE : SEVINÇ VE ÜZÜNTÜLERIMIZI PAYLAŞALIM
1. Paylaşmak Niçin Önemlidir?
2. Sevinçlerimizi Paylaşalım
2.1. Bayramlar Sevinçli Günlerimizdir
2.1.1. Dinî Bayramlarımız
2.1.2. Millî Bayramlarımız
2.2. Kandil Gecelerimiz
2.3. Diğer Önemli Günlerimiz
2.3.1. Cuma Günü Bütün Müslümanlar İçin Önemlidir
2.3.2. Ramazan Ayını Sevinç ve Heyecanla Karşılarız
3. Üzüntülerimizi Paylaşalım
3.1. Hastaları Ziyaret Ederiz
3.2. Geçmişlerimizi Anarız
3.3. Zor Durumda Olanlara Yardım Ederiz
3.4. Engellilere Sevgi ile Bakar, Sıkıntılarını Paylaşırız
4. Tahıyyat Duası ve Anlamı

  

SINIF : 5
ÜNİTE : VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ SEVİYORUZ
1. Vatan ve Millet Kavramlarını Öğreniyoruz
2. Biz Vatanımızı ve Milletimizi Çok Severiz
3. Bu Vatanda Hepimiz Bir Milletiz
4. Manevi Değerlerimizi Koruyup Saygı Gösteririz
4.1. Bayrağımıza ve İstiklal Marşı'mıza Saygı Duyarız
4.2. Gazilerimize Saygı Gösterir, Şehitlerimizi Rahmetle Anarız
4.3. Askerlik Yapmak Vatan Borcumuzdur
5. "Yurtta Barış, Dünyada Barış" Temel İlkemizdir


4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları
ÜNİTE : DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler
1.1 .Bismillâhirrahmanirrahim
1.2. Allah'a Şükür
1.3. Helal, Haram, Sevap ve Günah Kavramları
1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
1.5. Selamlaşıyoruz
1.6. "Kelimeitevhit" ve "Kelimeişehadet”i Öğreniyoruz
2. Çevremizde Bulunan Dinî Sembolleri Tanıyalım
3. Dini Öğrenmenin Önemi
4. "Din Güzel Ahlaktır"
4.1. Güzel Söz Söyleyelim
4.2. Güzel Davranışlarda Bulunalım
5. Sübhaneke Duası ve Anlamı

: 4 SINIF
ÜNİTE : TEMİZ OLALIM
1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor 1.1. Bedenimi Temiz Tutarım
1.2. 1. Dinim Temiz Olmamı İstiyor 1.1. Bedenimi Temiz Tutarım
1.2. Elbiselerimi Temiz Tutarım
1.3. Çevremi Temiz Tutar ve Korurum
1.4. Sağlığım İçin Temizlik
2. Sözünde Durmak, Dürüst, Güvenilir Olmak ve Temizlik
3. Fatiha Suresi ve Anlamı
SINIF : 4
ÜNİTE : HZ. MUHAMMED'İ TANIYALIM
1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım
2. Hz. Muhammed'in Aile Büyüklerini Tanıyalım
3. Hz. Muhammed'in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yıllar
3.1. Doğumu ve Çocukluk Hayatı
3.2. Gençlik Hayatı
4. Hz. Muhammed'in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli Davranışları
4.1. Hz. Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı
4.2. Hz. Muhammed Kötü Davranışlardan Kaçınırdı
4.3. Hz. Muhammed Haksızlıklara Güzel Bir Tavırla Karşı Çıkardı
5. Kevser Suresi ve Anlamı


SINIF : 4
ÜNİTE : KUR'AN-I KERİMİ TANIYALIM
1. Son İlahî Kitap Kur'an-ı Kerim
2. Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e İndirilişi
3. Kur'an-ı Kerim'in Kitap Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması
4. Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni
4.1 Ayet
4.2. Sure
4.3. Cüz

SINIF : 4
ÜNİTE : SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
1. Sevmek ve Sevilmek Niçin Bir İhtiyaçtır?
2. Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir
3. Allah Yarattıklarını Sever
4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
5. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
6. Yaşatmak Sevgi İşidir

SINIF : 4
ÜNİTE : AİLE VE DİN
1. Aile Toplumun Temelidir
2. Anne-Babam Benim İyiliğimi İster
3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim
4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz
5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte Çözmeliyiz
6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam'ın Öğütleri

Elif Ba ilahisi

29 Ekim 2012 Pazartesi

Elif Ba ilahisi kuran dersinde gösterilebilecek bir ilahi

İmanın şartı 6 dır 6 ilahisi

28 Ekim 2012 Pazar

İmanın şartı 6 dır 6 ilahisi

islamın şartı 5 tir

27 Ekim 2012 Cumartesi

 islamın şartı 5 tir çocuk ilahisi. minik eller grubu söylüyor.

teşekkür ederim Allahım farklı versiyon

26 Ekim 2012 Cuma

 teşekkür ederim Allahım farklı versiyon .

Teşekkür ederim Allahım

24 Ekim 2012 Çarşamba

Teşekkür ederim Allahım çocuk ilahisi. Din Kültürü ve Ahlak Dersi favori ilahilerindendir.

yağ yağ yağmur şarkısı

23 Ekim 2012 Salı

yağ yağ yağmur şarkısı çocuklar bunu çok seviyor

yattım sağıma çocuk ilahisi

22 Ekim 2012 Pazartesi

yattım sağıma çocuk ilahisi

Allahın Sıfatları nelerdir ilahileri

21 Ekim 2012 Pazar

Allahın Sıfatları nelerdir  ilahileri

12 'dir Namazın farzı

20 Ekim 2012 Cumartesi

12 'dir Namazın farzı çocuk ilahisi

ingilizce bismillah ilahisi

19 Ekim 2012 Cumaingilizce bismillah ilahisi

Peygamberlerin İsimleri İlahisi

18 Ekim 2012 Perşembe

Peygamberlerin İsimleri İlahisi din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde izletmenizi öneririz.

ingilizce çocuk ilahisi

17 Ekim 2012 Çarşamba

 ingilizce çocuk ilahisi. gayet güzel

Seyyidün Nebi Çocuk İlahisi

Seyyidün Nebi Çocuk İlahisi din kültürü ve Ahlak bilgisi dersinde sınıfta izletilebilir.


Kimler Namaz Kılmaz


Bütün ibadetlerine yerine getirmeye çalışan bir adam varmış. Orucunu tutar, zekatını verir, insanlara yardım elini uzatmaktan hiç geri kalmazmış. Yalnız bu adamın bir kusuru varmış: Namaz kılmak ona çok ağır gelirmiş, üşenirmiş. Bir gün varmış gitmiş çok büyük bir hocanın yanına.
Demiş ki:Hocam ne yap et beni şu namazdan kurtar. Namaz kılmamak için ne yapmam gerekse söyle yapayım.
Yeter ki şu namazdan kurtulayım demiş.
Hoca: Ya evlat ben hiçbir yerde ne duydum ne işittim bu namazdan kurtuluş yok, borcun kılacaksın demiş. Adam yalvarmış bul hocam diye. Hoca müddet istemiş adam gitmiş.
Aradan haftalar geçmiş, adam gelmiş. Buldun mu hocam demiş, kurtulacak mıyım?
Hoca: Buldum evladım eğer şu 5 şarttan biri sana uyuyorsa NAMAZ dan mesul değilsin:
1: ÖLÜ İSEN
2: DELİ İSEN
3: ÇOCUK İSEN
4: HAYVAN İSEN
5: KAFİR İSEN

tercih senin...

yumurtanın sarısı çocuk ilahisi izle

16 Ekim 2012 Salı

yumurtanın sarısı çocuk ilahisi izlendiğinde çocuklar çok beğeniyorlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde izletebilrsiniz.

Namazla ilgili Çocuk İlahisi

15 Ekim 2012 Pazartesi

Namazla ilgili güzel bir çocuk ilahisi

Namaz Nasıl Kılınır?


Namaz Nasıl Kılınır? Nmazın kılınış tablosu çok güzel hazırlanmış. indirin çoğaltın ve tüm öğrencilerinize dağıtın bunu. Namazın kılınış formülü diyebileceğimiz güzel bir çalışma ortaya  çıkmış. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerin mutlaka öğrencilere dağıtması gereken bir döküman.
İşte namaz ile ilgili bazı önemli noktalar.

Sabah Namazı:2 Rekat Sünnet+2Rekat Farz = 4 Rekat
Öğle Namazı: 4 Rekat Sünnet+4 Rekat Farz+2 Rekat Son Sünnet= 10 Rekat
İkindi Namazı: 4 Rekat Sünnet+4Rekat Farz = 8 Rekat
Akşam Namazı:3 Rekat farz+2 Rekat sünnet=5 Rekat
Yatsı Namazı: 4 Rekat Sünnet+4Rekat Farz+2 Rekat Son Sünnet= 10 Rekat
Vitir Namazı:3 Rekat (1 Günde toplam 40 Rekat)
*Vitir Namazının Vakti,Yatsı namazından sonra kılınır
*Sabah namazının sünneti,Sabah namazının farzı,öğle namazının son sünneti,Akşam namazının sünneti ve yatsı namazının son sünneti aynı şekilde kılınır.
*Öğle namazının farzı,ikindi namazının farzı ve yatsı namazının farzı aynı kılınır.
*İkindi ve Yatsı namazlarının sünnetleri aynı şekilde kılınır.
*3 ve 4 rekatlı farz namazlarda fatihadan sonra sure okunmaz
*Namaza ilk başlarken,rukuya eğilirken ,secdeye giderken ve bir sonraki rekat için ayağa kalkarken Tekbir getirilir yani (Allahu Ekber) denir.
*Hangi namaz kılınacaksa o namaz için niyet edilir.Mesela, “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya” şeklinde niyet edilir.Niyet etmeden önce 3 kez estağfirullah Denir
*Rukuda 3 kere” Sübhane Rabbiye’l -Azim” ,Rukudan kalkarken “Semiallahu limen hamideh”, rukudan doğrulunca ayakta “Rabbena Leke’l -hamd”denir.
*Secdede 3 kere “ Sübhane Rabbiye’l-A’la” denir.
*Selam verirken baş önce sağ omuza sonra sol omuza çevrilerek her birinde “Esselamu Alayküm Verahmetullah” denir.
*Ayakta iken secde edilecek yere,Rukudayken parmak uçlarına,Otururken kucağa,selam verirken de omuzlara bakılır.
*Namaz bitince Ayet el-Kürsi duası okunur. 33 kere Sübhanellah,33 kere Elhamdülillah,33 kere de Allahu Ekber denir ve dua edilir.


NAMAZ TABLOSUNU İNDİR

Kim Kurtaracak

Ahmet Taşgetiren hocamızın metnini yazdığı güzel bir video çalışması. Kim kurataracak. Mutlaka din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmenleri bu videoyu izletmeleri gerekir.

zekat vermeli çocuk ilahisi

14 Ekim 2012 Pazar

zekat vermeli çocuk ilahisi. zekatın önemiyle ilgili çok güzel ilahi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde gösterilmeli..


Yemekten Önce Bismillah İlahisi Minik Dualar

 Yemekten Önce Bismillah İlahisi Minik Dualar  grubu söylüyor. Din Külltürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu ilahileri öğrencilerine izletebilirler.

Hz. Muhammed sav in hadisleri 1

Hz. Muhammed sav in hadisleri 1. parçası

mevlananın 7 öğüdüMevlana Celaleddin Rumi'nin meşhur olmuş 7 öğüdü. Güzel bir video ile öğrencilere gösterilebilir.

Kutlu Doğum Haftası Programı 3

Kutlu Doğum Haftası Programı 3. programı din kültürü ve ahlak bligisi öğretmenlerimizin istifadesine sunuyoruz.Kutlu Doğum Haftası Video Programı 3 by aliayvaz

12 dir namazın farzı çocuk ilahisi IPHONE Kedisi Söylüyor

13 Ekim 2012 Cumartesi

12 dir namazın farzı çocuk ilahisi .Çocuklar bu ilahiyi çok seviyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri bu videoyu gösterebilirler.

571 de bir güneş doğdu çocuk ilahisi

12 Ekim 2012 Cuma

571 de bir güneş doğdu çocuk ilahisi Din Dersi nin favori ilahilerindendir.

neler vermezdim ilahisi

neler vermezdim ilahisi

tesettür ilahisi

tesettür ilahisi. tesettürün önemi


Şuur veren güzel bir video çalışması

Şuur veren güzel bir video çalışması

40 yaşındasın şiiri

40 yaşındasın şiiri. farklı bir yorum. Kutlu doğum programlarında izletilebilir.

Öğretmenler günü ben bir öğretmenim şiiri

Öğretmenler günü ben bir öğretmenim şiiri kesinlikle dizlenmesi gerekir.güzel bir yorum

Şeytanın Hileleri Şeytandan Korunma Yolları

Şeytanın Hileleri ve Şeytandan Korunma Yollarını anlatan güzel bir video. Din Külütürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenciler ilgiyle izleyecektir.

Hadisler videosu

Hz. Muhammed (SAV) e ait hadisler

Hz. Muhammed (SAV)'in Hayatı

Hz. Muhammed (SAV)'in Hayatını anlatan güzel bir video. Din Kültürü öğretmenleri özet nitelşiğindeki bu videoyu öğrencilerine gösterebilirler.

Namazını Kıldın mı?

Namazını Kıldın mı? çok güzel hazırlanmış namazın önemine dair bir video. Pek çok kişi bu video ile namaza başladı

Namazdaki 10 Güzellik

Namazdaki 10 Güzellik bakın neymiş. Namazın önemi ile ilgili hazırladığımız güzel bir video. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde göstermenizi öneriyoruz.

Anneler Günü için Hazırlanmış Videolar

Anneler Günü için Hazırlanmış Videolar bir araya getirildi ve güzel bir çalışma ortaya çıktı.

Diyanet Kutlu Doğum Programı

Diyanet Kutlu Doğum Programı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Drslerinde gösterebilirsiniz. Mü'minler ancak kardeştir. Kardeşlik teması üzerine hazırlanmış kutlu doğum programı


Kurban Bağışı Kurbanın Önemi

Kurban Bağışı Kurbanın Önemi ile ilgili hazırlanan videoyu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrencilere seyrettirebilirsiniz.

Buniyel İslamu ala hamsin

10 Ekim 2012 Çarşamba

Buniyel İslamu ala hamsin alt yazılı olarak hazırlanmış. Çocukların çok dikkatıni çekmekte. Buniyel İslamu ala hamsin