9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

1 Kasım 2012 Perşembe

9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 9
ÜNİTE : İNSAN VE DİN
1.İnsanın Evrendeki Konumu
2.İnsanın Doğası ve Din
3.Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
4.İnanmanın Çeşitli Biçimleri
4.1.Tek Tanrıcılık (Monoteizm)
4.2.Çok Tanrıcılık (Politeizm)
4.3.Gizemcilik (Gnostisizm)
4.4.Bilinmezcilik (Agnostisizm)
4.5.Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

 
SINIF : 9
ÜNİTE : TEMİZLİK VE İBADET / 2
1.İbadet Kavramı
2.Niçin İbadet Edilir?
3.İbadetin Kapsamı
4.İbadet-Temizlik İlişkisi
5.Temizlik
5.1.Beden Temizliği (Gusül)
5.2.Namaza Hazırlık (Abdest)
5.3.Teyemmüm
5.4.Mekân ve Çevre Temizliği

SINIF : 9
ÜNİTE : HZ.MUHAMMED'İN HAYATI / 3
1. Hz.Muhammed'in Doğduğu Ortam
2. Hz.Muhammed'in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği
3. Hz.Muhammed'e Vahiy Geliş
4. Hz.Muhammed'in Hicreti
5. Hz.Muhammed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikler
6. Hz.Muhammed'in İslam'ı Yayma Çabaları
7. Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar (Abdest)
8. Hz.Muhammed'in Vefatı

SINIF : 9
ÜNİTE : KUR'ÂN VE ANA KONULARI / 4
1. Kur'ân-ı Kerim İslam Dinin Temel Kaynağıdır
2. Kur'ân-ı Kerim'in Tarihi
3. Kur'ân'la İlgili Bazı Kavramlar
3.1.Kur'ân'ın İç Düzeniyle İlgili Kavramlar (Ayet, Sûre, Cüz, Mushaf)
3.2.Kur'ân'ın Okunmasıyla İlgili Kavramlar (Tecvid, Mukabele, Hatim, Hafızlık)
3.3.Kur'ân'ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar (Meâl, Tefsir)
4. Kur'ân-ı Kerim'in Belli Başlı Konuları
4.1.İnanç
4.2.İbadet
4.3.Ahlak
5. Kültürümüzde Kur'ân'ın Yeri ve Önemi

SINIF : 9
ÜNİTE : DEĞERLER VE AİLE / 5
1. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
2.1.Örf ve Adetlerin Dinle İlişkisitkisi
2.2.Ahlâkî Değerlerin Dinle İlişkisi
3. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
4. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
4.1. Vatan ve Ülkü Birliği
4.2. Bayrak ve İstiklâl Marşı
4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık
4.4. İnsan Haklarına Saygı
4.5. Millî Seciye Kavramı ve Atatürk
5. Aile Toplumun Temelidir.
6. Dinler Evliliğe Önem Verir
7. Kur'an'dan ve Hz Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler
7.1. Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler
7.2. Aile İçi İletişim İle ilgili Öğütler
7.3. Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
7.4. Hısım ve Akrabalarla İlgili Öğütler

SINIF : 9
ÜNİTE : LAİKLİK VE DİN / 6
1. Din Bireyi Esas Alır.
2. Din Bireyi Esas Alır.
3. Laik Devlet
4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
5. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  SINIF : 9
ÜNİTE : LAİKLİK VE DİN / 6
1. Türklerin Müslüman Oluşu.
2. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
2.1. Ebû Hanife
2.2. Mâturidî
2.3. Şafi
2.4. Eş'arî
2.5. Ahmet Yesevî
2.6. Ahî Evran
2.7. Hacı Bektaş Velir
2.8. Mevlânâ
2.9. Yunus Emre
2.10. Hacı Bayram Veli
3. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları0 yorum: