11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

3 Kasım 2012 Cumartesi

11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 11
ÜNİTE : İNSAN VE KADERİ / 1

1. Kader ve Kaza Kavramları
2. İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri
2.1. Akıl Sahibi Olmak
2.2. Özgür Olmak
2.3. Sorumlu Olmak
3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
3.1. Ecel ve Ömür
3.2. Rızık
3.3. Afet
3.4. Sağlık ve Hastalık
3.5. Başarı ve Başarısızlık
3.6. Tevekkül
3.7. Hayır ve Şer 

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI / 2
1. İbadetlerin Bireysel Faydaları
1.1. İbadetler İnsanın Yaratanı ile İlişkisini Güçlendirir.
1.2. İbadetler İnsanın İç Huzurunu Güçlendirir.
1.3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
1.4. İbadetler İnsanda Sorumluluk Bilincini Geliştirir.
2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları
2.1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
2.2. İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar.
2.3. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
2.4. İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder.
2.5. İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur. 


SINIF : 11
ÜNİTE : HZ.MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ / 3
1. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri
2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
2.1. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
2.2. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
2.3. Hz. Muhammed'in Adaletli Oluşu
2.4. Hz. Muhammed'in Kolaylaştırıcılığı
2.5. Hz. Muhammed'in Hoşgörüsü
2.6. Hz. Muhammed'in Sabrı ve Kararlılığı
3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi  

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR / 4
1. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
1.1. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
1.2. Sosyal Sebepler
1.3. Kültürel Sebepler
1.4. Coğrafî Sebepler
1.5. Siyasî Sebepler
1.6. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
2. İslâm Düşüncesinde Siyasî-İtikâdî Yorumlar
2.1. Haricîlik
2.2. Şiîlik
2.3. Mu'tezile
2.4. Maturîdilik
2.5 . Eş'ârîlik
3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
3.1. Caferîlik
3.2. Hanefîlik
3.3. Malikîlik
3.4. Şafiîlik
3.5. Hanbelîlik
4. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
4.1. Tevhit
4.2. Nübüvvet
4.3. Kur'an
4.4. Ahiret 

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM VE BARIŞ / 5
1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır.
2. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir.
3. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
4. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur. 

SINIF : 11
ÜNİTE : ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ / 6
1. Diyanet İşleri Başkanlığı
1.1. Kuruluşu
1.2. Din Görevliler
2. Dinî Yayınlar
2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
3. Hutbelerin Türkçe Okunması 

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM VE ESTETİK / 7
1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
2. İnsan ve Estetik
3 Kur'an ve Güzellik
4 Hz. Muhammed ve Güzellik
5 Yaşamda Güzellik
5.1. Sözde Güzellik
5.2. Davranışta Güzellik
5.3. İş ve Üründe Güzellik
6. İslâm Medeniyetinde Estetik
6.1. Mimarî
6.2. Edebiyat
6.3. Musikî
6.4. Hat, Tezhip ve Minyatür 
0 yorum: