10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

2 Kasım 2012 Cuma

10.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 10
ÜNİTE : ALLAH İNANCI / 1

1. Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
2. Allah Her Şeyi Yaratandır.
3. Allah Yaşatandır.
4. Allah Gözetendir.
5. İnsanın Allah'la İletişimi
5.1. Dua
5.2.İbadet
5.3.Tövbe
5.4. Kur'an Okuma
6. Temel İnanç Esasları
6.1. Allah'a iman
6.2. Meleklere iman
6.3. Kitaplara iman
6.4. Peygamberlere iman
6.5. Kadere iman
6.6. Ahirete iman
  

SINIF : 10
ÜNİTE : İSLAM'DA İBADETLER / 2
1. İnanç-İbadet İlişkisi
2. Başlıca İbadetler
2.1. Namaz
2.2. Oruç
2.3. Zekât
2.4. Hac
2.5. Kurban
3. Salih Amel
4. İbadetler ile İlgili Temel İlkeler
4.1. İsteklilik
4.2. Samimiyet
4.3. Gösterişten Uzak Olmak
4.4. Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik

SINIF : 11
ÜNİTE : HZ.MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ / 3
1. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri
2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
2.1. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
2.2. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
2.3. Hz. Muhammed'in Adaletli Oluşu
2.4. Hz. Muhammed'in Kolaylaştırıcılığı
2.5. Hz. Muhammed'in Hoşgörüsü
2.6. Hz. Muhammed'in Sabrı ve Kararlılığı
3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR / 4
1. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
1.1. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
1.2. Sosyal Sebepler
1.3. Kültürel Sebepler
1.4. Coğrafî Sebepler
1.5. Siyasî Sebepler
1.6. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
2. İslâm Düşüncesinde Siyasî-İtikâdî Yorumlar
2.1. Haricîlik
2.2. Şiîlik
2.3. Mu'tezile
2.4. Maturîdilik
2.5 . Eş'ârîlik
3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
3.1. Caferîlik
3.2. Hanefîlik
3.3. Malikîlik
3.4. Şafiîlik
3.5. Hanbelîlik
4. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
4.1. Tevhit
4.2. Nübüvvet
4.3. Kur'an
4.4. Ahiret
  

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM VE BARIŞ / 5
1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır.
2. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir.
3. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
4. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

SINIF : 11
ÜNİTE : ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ / 6
1. Diyanet İşleri Başkanlığı
1.1. Kuruluşu
1.2. Din Görevliler
2. Dinî Yayınlar
2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması<
3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  

SINIF : 11
ÜNİTE : İSLAM VE ESTETİK / 7
1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
2. İnsan ve Estetik
3 Kur'an ve Güzellik
4 Hz. Muhammed ve Güzellik
5 Yaşamda Güzellik
5.1. Sözde Güzellik
5.2. Davranışta Güzellik
5.3. İş ve Üründe Güzellik
6. İslâm Medeniyetinde Estetik
6.1. Mimarî
6.2. Edebiyat
6.3. Musikî
6.4. Hat, Tezhip ve Minyatür
0 yorum: