7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

31 Ekim 2012 Çarşamba

 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları

SINIF : 7
ÜNİTE : MELEK VE AHİRET İNANCI
1. Varlıklar Âlemi
2. Meleklere İman
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
3. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
4. Kur'an'a Göre Şeytan
4.1. Şeytan Kötülüğün Simgesidir
4.2. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur'an'ın Öğütleri
5. Ahirete İman
6. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
7. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
8. Ahirete İmanın Davranışlara Etkisi
9. Nas Suresi ve Anlamı

SINIF : 7
ÜNİTE : RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
1. Ramazan Ayı ve Önemi
2. Oruç Nedir?
3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
3.1. Sahur, İmsak ve İftar
3.2. Mukabele
3.3. Teravih namazı
3.4. Fitre
4. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
5. Orucu Bozan Durumlar
6. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıklar
7. Ramazan Bayramı Sevinci
8. Maun Suresi ve Anlamı

SINIF : 7
ÜNİTE : BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
1. Hz. Muhammed'in İnsani Yönü
2. Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
2.2. Hz. Muhammed Kur'an'ı Açıklayıcıdır
2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır

SINIF : 7
ÜNİTE : KUR'AN'DA AKIL VE BİLGİ
1. Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
2. Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster
3. Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir
4. Kur'an'da Bilgi Edinme Yollar
5. Bilgi Taassubu Önler

 
SINIF : 7
ÜNİTE :İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
1. Alkollü İçki İçmek
2. Uyuşturucu Kullanmak
3. Kumar Oynamak
4. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
5. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
6. Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

SINIF : 7
ÜNİTE : KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
  0 yorum: